ข้อมูล ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาฯ

อัพเดท! ล่าสุด

รวมหนังสือสัญญา อสังหาฯ (ดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มทางกฎหมาย

แบบฟอร์มสัญญาทั่วไป

หลักกฎหมายน่ารู้

หนังสือมอบอำนาจ (กรมที่ดิน) [ดาวน์โหลด]

เอกสารโอนมิเตอร์ น้ำ  [ดาวน์โหลด]

เอกสารโอนมิเตอร์ ไฟ [ดาวน์โหลด]

__________________________

ขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานอัยการสูงสุด และ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, กรมที่ดิน, การไฟฟ้านครหลวง, การประปานครหลวง

 

Leave a Reply