ข้อมูล ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาฯ

อัพเดท! ล่าสุด

เรื่องน่ารู้ก่อนทำสัญญาขายฝาก

ขายฝากบ้าน ขายฝากคอนโด ขายฝากที่ดิน

การขายฝากบ้าน ขายฝากคอนโด ขายฝากที่ดิน ไม่ได้น่ากลัวถ้าเพียงเรามีความรู้เท่าทัน ดังนั้น การขายฝาก อาจเป็นทางเลือกที่ดี ในกรณีที่เราต้องการใช้เงินเร่งด่วน ฉุกเฉิน หรือกรณีที่เราไม่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้ นอกจากนี้ ธุรกรรมขายฝาก ยังช่วยให้หลายธุรกิจที่ขาดสภาพคล่อง หรือต้องการเงินเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ หรือ ขยายธุรกิจ ประสบความสำเร็จได้ ถ้าเราทำความเข้าใจ ใช้วงเงินที่เรารับความเสี่ยงและจ่ายดอกเบี้ยได้ การขายฝากบ้าน ขายฝากคอนโด หรือขายฝากที่ดิน ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี

ขายฝาก คือ การซื้อขายอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของ “ผู้ซื้อฝาก” ทันที แต่มีข้อแม้ว่า “ผู้ขายฝาก” สามารถไถ่ทรัพย์สินคืนได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสามารถขยายกำหนดเวลาไถ่ทรัพย์คืนได้

วงเงินที่ผู้ซื้อฝากกำหนดรับ คือ โดยเฉลี่ยไม่เกิน 50-60 % ของราคาซื้อขายของทรัพย์นั้น

ข้อควรระวังเพื่อพิจารณาในการตัดสินใจขายฝากคือ

ดอกเบี้ย: ดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนด คือ ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี

ระยะเวลากู้ยืมขั้นต่ำ: ควรเจรจาทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อน ว่ากำหนดเวลาขั้นต่ำในการให้ขายฝากมีระยะเวลาเท่าไร และ กรณีที่ไถ่ถอนก่อนกำหนด มีเงื่อนไขอะไรบ้าง โดยทั่วไป

ระยะเวลาขายฝาก 6 เดือน ขั้นต่ำ 2 เดือน
สัญญาขายฝาก 1 ปี ขั้นต่ำ 3 เดือน (แต่ก็มีบางที่อาจคิดดอกเบี้ยขายฝาก 6 เดือนขั้นต่ำ ดังนั้นคุณลูกค้าควรสอบถามให้ชัดเจนก่อน)

การจ่ายดอกเบี้ย: ในระยะที่อยู่ในช่วงการขายฝาก ลูกค้าสามารถจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน หรือ ไม่ได้จ่ายก็ได้ เพราะผู้รับขายฝาก ไม่สามารถบังคับยึดทรัพย์ได้ จนกว่าจะครบกำหนดสัญญาไถ่ถอน

การไถ่ถอน: ลูกค้าสามารถติดต่อไถ่ถอนได้จนถึงวันครบกำหนดในสัญญา การไถ่ถอนที่ปลอดภัยที่สุด คือ 7 วันก่อนครบกำหนด

กรณีครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ซื้อฝากไม่มา/ติดต่อผู้ซื้อฝากไม่ได้ ให้นำเงินไปวางไว้ที่สำนักงานที่ดินที่เราทำสัญญาขายฝาก เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์

การต่อสัญญาขายฝาก: กรณีที่ “ผู้ซื้อฝาก” ตกลงต่ออายุสัญญากับ “ผู้ขายฝาก” สามารถต่ออายุได้ก่อนหมดสัญญา

Leave a Reply