โพสต์ทั้งหมดในหมวดหมู่

ขายฝาก-จำนอง

เรื่องน่ารู้ก่อนทำสัญญาขายฝาก

ขายฝากบ้าน ขายฝากคอนโด ขายฝากที่ดิน การขายฝากบ้าน ขายฝากคอนโด ขายฝากที่ดิน ไม่ได้น่ากลัวถ้าเพียงเรามีความรู้เท่าทัน ดังนั้น การขายฝาก อาจเป็นทางเลือกที่ดี ในกรณีที่เราต้องการใช้เงินเร่งด่วน ฉุกเฉิน หรือกรณีที่เราไม่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้ นอกจากนี้ ธุรกรรมขายฝาก ยังช่วยให้หลายธุรกิจที่ขาดสภาพคล่อง หรือต้องการเงินเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ หรือ ขยายธุรกิจ ประสบความสำเร็จได้ ถ้าเราทำความเข้าใจ ใช้วงเงินที่เรารับความเสี่ยงและจ่ายดอกเบี้ยได้ การขายฝากบ้าน ขายฝากคอนโด หรือขายฝากที่ดิน ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี ขายฝาก คือ การซื้อขายอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของ “ผู้ซื้อฝาก” ทันที แต่มีข้อแม้ว่า “ผู้ขายฝาก” สามารถไถ่ทรัพย์สินคืนได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสามารถขยายกำหนดเวลาไถ่ทรัพย์คืนได้ วงเงินที่ผู้ซื้อฝากกำหนดรับ คือ โดยเฉลี่ยไม่เกิน…

อ่านเพิ่มเติม